BARI DEVELOPMENT

გენერალური დამკვეთი

მშენებლობის სფეროში ნებისმიერი ინვესტიციის პროექტის განხორციელება შეუძლებელია გენერალური კონტრაქტორის გარეშე. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, აგრეთვე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დროში ობიექტის მიწოდებაზე.

გენერალური კონტრაქტორის ძირითადი ფუნქციები

მშენებლობაში გენერალური კონტრაქტორი მართავს ობიექტის მშენებლობის მთელ პროცესს და ადგენს უწყვეტ მუშაობას მშენებლობის ადგილზე. კომპანია BARI DEVELOPMENT – ს პროფესიონალების მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს შეასრულოს გენერალური კონტრაქტორის ფუნქციები მაღალ დონეზე.  სამუშაოს დროულად დასრულებისთვის,  ზედამხედველობას უწევს რომ საჭირო სპეციალისტები დროულად ჩაერთონ კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად, ან საჭიროების შემთხვევაში ჩაენაცვლონ ერთმანეთს დროის დაკარგვის გარეშე.

მშენებლობის ეტაპები

სამშენებლო ადგილის მომზადება;

ქვეკონტრაქტორებთან ურთიერთქმედება;

მშენებლობის მენეჯმენტი;

ობიექტის ჩაბარება შემკვეთს და ტექ. ზედამხედველობას.

ჩვენი მთავარი ამოცანაა - თქვენი ობიექტის დროულად ამოქმედება და მშენებლობის სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა. ჩვენ შევასრულებთ გენერალური კონტრაქტორის ყველა ფუნქციას კეთილსინდისიერად და მაღალ პროფესიონალურ დონეზე. ჩვენ შევიმუშავებთ ობიექტის მშენებლობის ოპტიმალურ დაფინანსების გეგმას და ჩვენი სპეციალისტები კოორდინაციას გაუწევენ ყველა ქვეკონტრაქტორს.

მიიღეთ უფასო კონსულტაცია

შესრულებული პროექტები

რატომ არის უკეთესი ჩვენი 'გენ. დამკვეთი' კონტრაქტორისთვის?

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საიმედო ქვეკონტრაქტორებთან

ჩვენი კომპანიაში თანამშრომლობს მხოლოდ სანდო სპეციალიზირებულ სამშენებლო, სარქიტექორო და იურიდიულ ორგანიზაციბთან.

ჩვენ ვაწარმოებთ კონტროლს ყველა დონეზე

კომპანია BARI DEVELOPMENT ახორციელებს მშენებლობის, აგრეთვე ტექნიკური ზედამხედველობით მართვასა და კონტროლს, რათა აღმოფხვრას არასწორი გადაწყვეტილებების უარყოფითი გავლენა სამშენებლო სამუშაოების ვადებსა და ხარისხზე.

ჩვენ ვიყენებთ საკუთარ ლაბორატორიულ ბაზას

ობიექტის ექსპლუატაციისთვის ყველა ღონისძიება ხორციელდება ჩვენი ლაბორატორიული ობიექტების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს მომავალში აშენებული ნაგებობის საიმედო ფუნქციონირებას.

ჩვენ ვაწარმოებთ ყველა სახის სამუშაოს

კომპანია BARI DEVELOPMENT– ს აქვს დიდი გამოცდილება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაში, მათ შორის, მშენებლობის გენერალურ კონტრაქტორად..

 • მიწის სამუშაოები
 • საინჟინრო ქსელების დამონტაჟება
 • მონოლითური ნამუშევრები
 • ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი
 • ფასადის მონტაჟი
 • სახურავის მოწყობა
 • განაშენიაბება
 • დასრულების სამუშაოები
 • აღჭურვილობის დამონტაჟება
 • რეკონსტრუქცია

ნებისმიერი ობიექტის მშენებლობა, რესტავრაცია ან რემონტი შეუძლებელია ეფექტურად განხორციელება გენერალური დიზაინერის გარეშე, რომელიც კომპეტენტურად შეასრულებს პროექტს და უზრუნველყოფს მისი მაღალი ხარისხის განხორციელებას რეალობაში.

 • საინჟინრო კვლევები
 • საპროექტო დოკუმენტაციის შესრულება
 • სამუშაო დოკუმენტაციის შესრულება
 • საბიუჯეტო დოკუმენტაციის შესრულება
 • დადებითი ექსპერტიზის მოსაზრების მიღება
 • მშენებლობის არქიტექტურული ზედამხედველობა

სხვადასხვა მიზნებისათვის ობიექტების მშენებლობასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისას, მნიშვნელოვან როლი ენიჭება ტექნიკური დამკვეთს. ის მოქმედებს როგორც საინჟინრო მომსახურებების მთელი სპექტრის შემსრულებელი და პარტნიორი მშენებლობაში გამოყოფილი თანხების ხარჯვის ფინანსური კონტროლის საკითხში.

 • წინასწარი ტრენინგი
 • კომუნალურ ქსელებთან კავშირის ტექნიკური პირობების მიღება
 • მშენებლობის კონტროლი (ტექნიკური ზედამხედველობა)
 • ობიექტების ექსპლუატაცია
 • კომერციული უძრავი ქონების ხელახალი პლანირების დამტკიცება
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

შეუკვეთეთ გენერალური კონტრაქტორის მომსახურება მხოლოდ პროფესიონალებთან

კომპანია BARI DEVELOPMENT მზადაა იმოქმედოს, როგორც გენერალური კონტრაქტორი თქვენი საინვესტიციო პროექტისთვის მშენებლობის სფეროში. ჩვენთან მარტივია თანამშრომლობა, რადგან სამშენებლო მომსახურების ბაზარზე 14 წლის განმავლობაში ყოფნის შედეგად, ჩვენ დაგვიგროვდა უდიდესი გამოცდილება  და ვთანამშრომლობა მხოლოდ  საიმედო ქვეკონტრაქტორებთან.