ერთსართულიანი სახლები

ერთსართულიანი სახლები. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე…

20640$-ერთსართულიანი სახლი-172 კვ.მ

20640$-ერთსართულიანი სახლი-172 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

21000$-ერთსართულიანი სახლი-175 კვ.მ

21000$-ერთსართულიანი სახლი-175 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

21360$-ერთსართულიანი სახლი-178 კვ.მ

21360$-ერთსართულიანი სახლი-178 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

21936$-ერთსართულიანი სახლი-182.8 კვ.მ

21936$-ერთსართულიანი სახლი-182.8 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

22140$-ერთსართულიანი სახლი-184.4 კვ.მ

22140$-ერთსართულიანი სახლი-184.4 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

23676$-ერთსართულიანი სახლი-197,3 კვ.მ

23676$-ერთსართულიანი სახლი-197,3 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

25728$-ერთსართულიანი სახლი-214,4 კვ.მ

25728$-ერთსართულიანი სახლი-214,4 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

26456$-ერთსართულიანი სახლი-220,8 კვ.მ

26456$-ერთსართულიანი სახლი-220,8 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

9516$-ერთსართულიანი სახლი-79,3 კვ.მ

9516$ – ერთსართულიანი სახლი – 79,3 კვ.მ 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას.