გენერალური კონტრაქტორი

კომპანია BARI DEVELOPMENT— ს აქვს დიდი გამოცდილება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაში, მათ შორის, მშენებლობის გენერალურ კონტრაქტორად..

 მშენებლობის სფეროში ნებისმიერი ინვესტიციის პროექტის განხორციელება შეუძლებელია გენერალური კონტრაქტორის გარეშე. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, აგრეთვე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დროში ობიექტის მიწოდებაზე.

მშენებლობაში გენერალური კონტრაქტორი მართავს ობიექტის მშენებლობის მთელ პროცესს და ადგენს უწყვეტ მუშაობას მშენებლობის ადგილზე. კომპანია BARI DEVELOPMENT — ს პროფესიონალების მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს შეასრულოს გენერალური კონტრაქტორის ფუნქციები მაღალ დონეზე.  სამუშაოს დროულად დასრულებისთვის,  ზედამხედველობას უწევს რომ საჭირო სპეციალისტები დროულად ჩაერთონ კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად, ან საჭიროების შემთხვევაში ჩაენაცვლონ ერთმანეთს დროის დაკარგვის გარეშე.

ჩვენი მთავარი ამოცანაა – თქვენი ობიექტის დროულად ამოქმედება და მშენებლობის სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა. ჩვენ შევასრულებთ გენერალური კონტრაქტორის ყველა ფუნქციას კეთილსინდისიერად და მაღალ პროფესიონალურ დონეზე. ჩვენ შევიმუშავებთ ობიექტის მშენებლობის ოპტიმალურ დაფინანსების გეგმას და ჩვენი სპეციალისტები კოორდინაციას გაუწევენ ყველა ქვეკონტრაქტორს.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საიმედო ქვეკონტრაქტორებთან. ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს მხოლოდ სანდო სპეციალიზირებულ სამშენებლო, სარქიტექორო და იურიდიულ ორგანიზაციბთან. ჩვენ ვაწარმოებთ კონტროლს ყველა დონეზე. კომპანია BARI DEVELOPMENT ახორციელებს მშენებლობის, აგრეთვე ტექნიკური ზედამხედველობით მართვასა და კონტროლს, რათა აღმოფხვრას არასწორი გადაწყვეტილებების უარყოფითი გავლენა სამშენებლო სამუშაოების ვადებსა და ხარისხზე. ჩვენ ვიყენებთ საკუთარ ლაბორატორიულ ბაზას ობიექტის ექსპლუატაციისთვის ყველა ღონისძიება ხორციელდება ჩვენი ლაბორატორიული ობიექტების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს მომავალში აშენებული ნაგებობის საიმედო ფუნქციონირებას.

კომპანია BARI DEVELOPMENT მზადაა იმოქმედოს, როგორც გენერალური კონტრაქტორი თქვენი საინვესტიციო პროექტისთვის მშენებლობის სფეროში. ჩვენთან მარტივია თანამშრომლობა, რადგან სამშენებლო მომსახურების ბაზარზე 20 წლის განმავლობაში ყოფნის შედეგად, ჩვენ დაგვიგროვდა უდიდესი გამოცდილება  და ვთანამშრომლობა მხოლოდ  საიმედო ქვეკონტრაქტორებთან.

ნებისმიერი ობიექტის მშენებლობა, რესტავრაცია ან რემონტი შეუძლებელია ეფექტურად განხორციელება გენერალური დიზაინერის გარეშე, რომელიც კომპეტენტურად შეასრულებს პროექტს და უზრუნველყოფს მისი მაღალი ხარისხის განხორციელებას რეალობაში. დაწვრილებით …

სხვადასხვა მიზნებისათვის ობიექტების მშენებლობასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისას, მნიშვნელოვან როლი ენიჭება ტექნიკური დამკვეთს. ის მოქმედებს როგორც საინჟინრო მომსახურებების მთელი სპექტრის შემსრულებელი და პარტნიორი მშენებლობაში გამოყოფილი თანხების ხარჯვის ფინანსური კონტროლის საკითხში. დაწვრილებით …

მზა პროექტები

აირჩიეთ სასურველი პროექტი და ჩვენ ავაშენებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად.

ერთსართულიანი სახლები

ორსართულიანი სახლები

სამსართულიანი სახლები

მცირე არქ. კონსტრუქციები