ტექნიკური შემკვეთი

BARI DEVELOPMENT აკეთებს ყველა სამუშაოებს გასაღების ჩაბარებით: კონცეფციის შემუშავებიდან დაწყებული ობიექტის დროულად დამთავრებამდე.

ტექნიკური შემკვეთის ფუნქციები მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანია. ორგანიზაციაზე რომელზეცაა დაკისრეუბული აღნიშნული მომსახურება, კურირებს პროექტს მისი განხორციელების პროცესში და წყვეტს მასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ და იურიდიულ საკითხებს. ეს მოიცავს მშენებლობის მიმდინარეობასა და ფინანსების ხარჯვას.

ჩვენ გვაქვს გამოცდილება და სურვილი, რომ შევასრულოთ ტექნიკური დამკვეთის ფუნქციები თქვენი პროექტის მშენებლობაში.

ჩვენი კომპანიის მთავარი ამოცანაა – კლიენტის მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება. ჩვენ უზრუნველვყოფთ სამშენებლო სამუშაოების მაღალ ხარისხს, დროის დახარჯვის აუცილებლობისგან მას ავაცილებთ სხვადასხვა დოკუმენტების მომზადებასა და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კონტაქტს.

ჩვენ ვმუშაობთ კლიენტ-კომპანიასთან. ჩვენ პასუხისმგებლობით ვუდგებით ჩვენს ვალდებულებებს. ჩვენი კომპანია წარმატებით მუშაობს რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში, მიღებული გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს კოორდინაცია გავუწიოთ თქვენი პროექტების საჭირო ტექნიკურ და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ინვესტორს,კლიენტს და სამთავრობო უწყებებს შორის ურთიერთობებს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან გასცენ ნებართვები და შეტანხმებები სამშენებლო ინდუსტრიაში.

ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით კონტრაქტორის მუშაობას და არ ვუშვებთ გადახრებს მშენებლობის ტექნოლოგიისგან. ჩვენი სპეციალისტების მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს კონტრაქტორებზე კონტროლის მაღალი დონის უზრუნველყოფა

კომპანია BARI DEVELOPMENT ცდილობს დაზოგოს მომხმარებლის დრო და შეაფერხოს მისი თანხების არაეფექტური დახარჯვა. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას პროექტის ყველა მონაწილის კოორდინირებული ერთობლივი მუშაობის ორგანიზებისთვის, აგრეთვე ობიექტის მშენებლობის მთელი პროცესისა და მისი დროული ექსპლუატაციის მენეჯმენტზე.

მშენებლობაში გენერალური კონტრაქტორი მართავს ობიექტის მშენებლობის მთელ პროცესს და ადგენს უწყვეტ მუშაობას მშენებლობის ადგილზე. კომპანია BARI DEVELOPMENT — ს პროფესიონალების მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს შეასრულოს გენერალური კონტრაქტორის ფუნქციები მაღალ დონეზე.  სამუშაოს დროულად დასრულებისთვის,  ზედამხედველობას უწევს რომ საჭირო სპეციალისტები დროულად ჩაერთონ კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად, ან საჭიროების შემთხვევაში ჩაენაცვლონ ერთმანეთს დროის დაკარგვის გარეშე. დაწვრილებით …

ნებისმიერი ობიექტის მშენებლობა, რესტავრაცია ან რემონტი შეუძლებელია ეფექტურად განხორციელება გენერალური დიზაინერის გარეშე, რომელიც კომპეტენტურად შეასრულებს პროექტს და უზრუნველყოფს მისი მაღალი ხარისხის განხორციელებას რეალობაში. დაწვრილებით …

მზა პროექტები

აირჩიეთ სასურველი პროექტი და ჩვენ ავაშენებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად.

ერთსართულიანი სახლები

ორსართულიანი სახლები

სამსართულიანი სახლები

მცირე არქ. კონსტრუქციები