აუდიო

26456$-ერთსართულიანი სახლი-220,8 კვ.მ

26456$-ერთსართულიანი სახლი-220,8 კვ.მ. 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას. მშენებლობა.

9516$-ერთსართულიანი სახლი-79,3 კვ.მ

9516$ – ერთსართულიანი სახლი – 79,3 კვ.მ 20 წელზე მეტია, რაც ვაწარმოებთ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიასა და თანამედროვე სამშენებლო აღჭურვილობას.